dydaktyka 2018-03-21T08:13:16+00:00

KONSULTACJE / OFFICE HOURS:

wtorek / tuesday

08:00-10:00

1.06 / H-14

Polecana literatura:

Organizacje w ruchu: strategie zarządzania zmianami, Ewa Maslyk-Musial
Jak przeprowadzić transformację firmy, John P. Kotter
Efektywne zarządzanie projektami, Robert Wysocki
Nowoczesne zarządzanie projektami, Michał Trocki